tr

IELTS Academic

Anasayfa » IELTS Academic

IELTS ÖZEL DERS – IELTS KURS

International English Language Testing System


IELTS (International English Language Testing System) Sınavı Hakkında

IELTS British Council, IDP Education: IELTS Australia and Cambridge Assessment English ortaklığıyla gerçekleştirilen bir sınavdır.

IELTS sınavı, yurtdışında yabancı dil, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi almak isteyen adaylar için geçerlidir.

Ayrıca göçmenlik ve yurtdışında çalışma izni gibi pek konular içinde tercih edilmekte ve uluslar arası geçerliği bir sınav olarak kabul edilmektedir.

IELTS Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’a gitmek isteyen adaylar için en çok tercih edilen sınavdır.

 

IELTS sınavını türleri

IELTS sınavı iki farklı türden oluşmaktadır. Hangisini tercih etmeniz gerektiği amacınıza bağlıdır;

 • IELTS Academic (Akademik)
 • IELTS General Training (Genel Eğitim)

IELTS Academic (Akademik)

IELTS Academic (Akademik): IELTS’in bu türü daha çok akademik çevreler için tercih edilmelidir. Genellikle lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası veya belirli bir alan eğitimleri için geçerlidir.

 1. Listening:
 • Amerikan, İngiliz, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada aksanlarını içerir,
 • Sınav süresi toplam 30 dk.dır,
 • Cevap kağıdının doldurulması için 10 dk. ek süre verilir,
 • Toplam 4 kayıttan oluşmaktadır,
 • Kayıtlar sadece bir kez dinlenebilir,
 • Bu 4 kayıtın her biri için 10’ar soru toplamda ise 40 soru bulunmaktadır,
 • Soru tipleri, çoktan seçmeli, eşleştirme, plan-harita-diyagram işaretleme, tablo-not-özet tamamlama, cümle tamamlama ve kısa cevap şeklindedir.
 1. Academic Reading:
 • Sınav süresi toplam 60 dk.dır,
 • Cevap kâğıdının doldurulması için ek süre verilmez,
 • Toplam 3 okuma metninden oluşmaktadır,
 • Metinler, gazete, akademik dergi, kitaplar gibi kaynaklardan alınır,
 • Bu 3 okuma metni için toplam 40 soru bulunmaktadır,
 • Soru tipleri, çoktan seçmeli, True-False, metin yazarının fikirlerini/iddialarını tanımlama/belirleme, eşleştirme, cümle tamamlama, tablo-not-özet tamamlama, plan-harita-diyagram işaretleme ve kısa cevap şeklindedir.
 1. Academic Writing:
 • Sınav süresi toplam 60 dk.dır,
 • Academic writing için 2 görev verilir,
 • İlkinde, 20 dk. içerisinde en az 150 kelime ile, verilen görsel bir bilginin adayın kendi ifadeleriyle anlatması beklenir,
 • İkincisinde ise 40 dk. içerisinde en az 250 kelime ile, belirtilen bir görüş/tartışma/sorunu adayın kendi ifadeleriyle anlatması beklenir,
 1. Speaking:
 • Speaking bölümü, sınavdan (Listening, Reading, Writing) bir hafta önce ve ya sonra tercihe göre gerçekleştirilebilir,
 • Sınav bir native-speaker tarafından gerçekleştirilir ve bütün konuşmalar kaydedilir,
 • Sınav süresi toplam 11-14 dk.dır,
 • Sınav 3 bölümden oluşmaktadır,
 • İlk bölümde, aday hakkında genel sorular sorulur,
 • İkinci bölümde, adaya bir kart verilerek adayın belirli bir konu hakkında konuşması beklenir,
 • Üçüncü bölümde ise, ikinci bölümde belirlenen konu hakkında daha fazla soru sorulur,
 • Bu bölümlerde adaya hazırlanması için 1 veya 2 dk. süre tanınabilir,

IELTS Academic (Akademik) Puanlama

IELTS sınavında 0-9 aralığında bir puanlama kullanır.

Bu puan skalasında 0 puan adayın sınava katılmadığını veya sorulara cevap vermediğini belirtirken, 9 puan ise Uzman Dil Kullanıcısı olduğunu belirtir.

IELTS Academic (Akademik) Özel Ders – Kurs işleyişimiz şu şekildedir;

— IELTS derslerimiz belirlenen süre ve sıklık içerisinde gerçekleştirilir.

— IELTS derslerimiz istediğiniz gün ve saatte gerçekleştirilebilir.

— IELTS derslerimiz birebir özel, ikili özel, üçlü özel veya grup dersleri şeklinde gerçekleştirilebilir.

IELTS Academic (Akademik) Özel Ders – Kurs Planlaması

IELTS Özel Ders – Kurs Planlaması şu şekilde gerçekleştirilir;

— İlk olarak IELTS için amaç ve buna göre hedef belirlenir,

— Öğrencinin IELTS göre seviyesi belirlenir,

— Hedeflenen puan için gerekli görülen ders saati belirlenir, (Bu puan genel olarak istenen üniversiteye ve bölüme göre belirlenir)

— Öğrencinin dil düzeyine göre derslerin içeriği belirlenir,

— Son olarak ise IELTS çalışma planı hazırlanır ve bu çerçevede rehberlik yapılarak derslere başlanır.

Whatsapp
Özel Ders Sepeti
Özel Ders Sepeti
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Online mı Yüz yüze mi özel ders istiyorsunuz?
error: Content is protected !!
Call Now Button